Những điều cần biết về Phái đoàn đại diện tại các tổ chức quốc tế

Đăng ngày 10 - 05 - 2021
100%

Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác là cơ quan đại diện chính thức của Việt Nam, phù hợp với các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam tham gia.

Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế

Hiện nay, Việt Nam có các cơ quan đại diện tại các tổ chức quốc tế sau:

- Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York, Mỹ và Geneva, Thụy Sỹ.

- Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN (Indonesia).

- Đại diện của Việt Nam tại một số cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc: UNESCO, UNESCAP, UNIDO, UNOV, UNODC, WFP, IFAD, FAO OPCW; IAEA; CTBTO.

Các cơ quan và thành viên các cơ quan nói trên được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ của nước sở tại dành cho các phái đoàn/cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế hoặc thỏa thuận giữa tổ chức quốc tế với nước sở tại.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại các tổ chức quốc tế được quy định tại Quyết định số 51/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trưởng Phái đoàn đại diện tại tổ chức quốc tế

Thư ủy nhiệm của các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực tại Liên hợp quốc (ở New York, Geneva) do Chủ tịch nước ký.

Thư ủy nhiệm của các Đại sứ, Đại diện thường trực tại cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc (UNESCO, UNESCAP, UNIDO, UNOV, UNODC, WFP, IFAD, FAO); OPCW; IAEA; CTBTO và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực tại ASEAN do Bộ trưởng Ngoại giao ký.

Các thư này do Cục Lễ tân Nhà nước chuẩn bị và trình Lãnh đạo ký. Các Trưởng cơ quan đại diện đến nhận thư tại Cục Lễ tân Nhà nước trước khi đi.

Nghi thức lễ tân tại các tổ chức quốc tế được thực hiện trên cơ sở quy định và thông lệ của từng tổ chức.

<

Tin mới nhất

Việc treo cờ hai nước hoặc Quốc kỳ Việt Nam và cờ của tổ chức quốc tế phải tuân thủ theo quy định...(26/05/2022 12:11 SA)

Công tác chuẩn bị đón đoàn cấp cao của Cơ quan đại diện(15/01/2022 5:48 CH)

Cắm cờ và xếp chỗ ngồi trên xe của Cơ quan đại diện(12/01/2022 5:45 CH)

Định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài như thế nào?(12/01/2022 5:43 CH)

Túi ngoại giao và những điều cần biết(12/01/2022 5:42 CH)

3008 người đang online