Việc treo cờ hai nước hoặc Quốc kỳ Việt Nam và cờ của tổ chức quốc tế phải tuân thủ theo quy định của từng quốc gia, quy định của tổ chức quốc tế và thông lệ quốc tế.

Đăng ngày 26 - 05 - 2022
100%

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn trao tượng trưng vật tư y tế của Việt Nam hỗ trợ Campuchia ứng phó với dịch Covid-19. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn trao tượng trưng vật tư y tế của Việt Nam hỗ trợ Campuchia ứng phó với dịch Covid-19. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trong trường hợp nước tiếp nhận quy định treo Quốc kỳ nước tiếp nhận tại Trụ sở Cơ quan đại diện, Văn phòng trực thuộc hoặc nhà riêng khi Nguyên thủ Quốc gia, người đứng đầu Cơ quan hành pháp hoặc lập pháp nước tiếp nhận đến dự các hoạt động đối ngoại tại đó, Quốc kỳ nước tiếp nhận được treo cùng với Quốc kỳ Việt Nam, có kích thước và độ mới tương đương, cách treo, cột treo cờ giống nhau, Quốc kỳ Việt Nam treo bên phải, Quốc kỳ nước tiếp nhận bên trái (theo chiều từ ngoài nhìn vào).

Quốc kỳ nước tiếp nhận được treo lên trước khi khách đến và được hạ xuống sau khi khách rời khỏi.

Nếu theo quy định, thông lệ lễ tân của tổ chức quốc tế tiếp nhận mà trụ sở của Cơ quan đại diện các nước thành viên tại tổ chức quốc tế phải treo cờ của tổ chức quốc tế đó, thì cờ của tổ chức quốc tế được treo cùng với Quốc kỳ Việt Nam.

Vị trí treo cờ theo thông lệ chung là cờ nước chủ nhà ở bên phải, cờ nước khách ở bên trái theo chiều nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên.
Vị trí treo cờ theo thông lệ chung là cờ nước chủ nhà ở bên phải, cờ nước khách ở bên trái theo chiều nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên.

Đối với ASEAN, Ban Thư ký có hướng dẫn cụ thể về việc treo cờ tại Cơ quan đại diện của các nước thành viên như sau:

Vị trí treo hoặc in cờ hai nước, trước hết phải xác định nước chủ nhà và nước khách. Khi Cơ quan đại diện của Việt Nam tổ chức một sự kiện ở nước sở tại, thì Việt Nam là nước chủ.

Vị trí treo cờ theo thông lệ chung là cờ nước chủ nhà ở bên phải, cờ nước khách ở bên trái theo chiều nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên (hình vẽ trên theo cách nhìn này hoặc gọi là nhìn từ ngoài vào). Tuy vậy, một số nước có quy định ngược lại thông lệ này.

<

Tin mới nhất

Việc treo cờ hai nước hoặc Quốc kỳ Việt Nam và cờ của tổ chức quốc tế phải tuân thủ theo quy định...(26/05/2022 12:11 SA)

Công tác chuẩn bị đón đoàn cấp cao của Cơ quan đại diện(15/01/2022 5:48 CH)

Cắm cờ và xếp chỗ ngồi trên xe của Cơ quan đại diện(12/01/2022 5:45 CH)

Định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài như thế nào?(12/01/2022 5:43 CH)

Túi ngoại giao và những điều cần biết(12/01/2022 5:42 CH)

°
189 người đang online