10 dấu ấn nổi bật trong năm 2022

Sở Ngoại vụ Thanh Hóa dẫn lại tin, điểm lại 10 dấu ấn nổi bật trong năm 2022 theo sự bình chọn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

°
835 người đang online