Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Sở Ngoại vụ năm 2024

Đăng ngày 29 - 01 - 2024
100%

Ngày 26/01/2024, tại Trụ sở cơ quan, Sở Ngoại vụ Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024.

Đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở và đồng chí Vũ Ngọc Dương – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Mai Văn Thoại - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, người lao động.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức, người lao động Sở Ngoại vụ tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, người lao động đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công tác tài chính cơ quan năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và dự thảo sửa đổi các Quy chế của cơ quan.

Trong phần thảo luận, Hội nghị đã nghe phát biểu của 11 đồng chí cán bộ, công chức, người lao động Sở, tập trung vào phân tích đánh giá những kết quả nổi bật, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của Sở gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2023; đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan (Quyết định số 33b/QĐ-SNgV ngày 30/10/2013); Quy chế tổ chức và hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ (Quyết định số 43/QĐ-SNgV ngày 24/11/2021 của Sở Ngoại vụ Thanh Hóa); Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công (Quyết định số: 06/QĐ-SNgV ngày 11/3/2022); đề xuất  ban hành Bộ Quy tắc ứng xử của Sở hoặc bổ sung, lồng ghép vào Quy chế Văn hóa công vụ (Quyết định số 39/QĐ-SNgV ngày 07/3/2023).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở đã ghi nhận nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2023; đồng thời động viên, khuyến khích công chức, người lao động tăng cường xây dựng đoàn kết nội bộ, tích cực đề xuất việc bổ sung, sửa đổi các quy chế cho phù hợp với điều kiện thực tiễn làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo Kế hoạch, chương trình đối ngoại được phê duyệt.

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Sở đã trao giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Sở cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2024.

Description: E:\Downloads\ảnh HNCBCC.jpg

Đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích năm 2023

Đồng chí Mai Văn Thoại, Phí Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở trao giấy khen cho Tập thể có thành tích năm 2023

Đồng chí Vũ Ngọc Dương, Chủ tịch Công đoàn, PGĐ Sở trao giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh cho các cá nhân có thành tích năm 2023

 

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Vũ Ngọc Dương, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn đã phát động thi đua và các phòng, đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2024.

Description: E:\Downloads\giao ước TĐ.jpg

 

Các phòng, đơn vị ký giao ước thi đua năm 2024

<

Tin mới nhất

°
211 người đang online