Nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên Hệ thống Phản hồi Thanh Hóa

Đăng ngày 15 - 06 - 2023
100%

Thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 4657/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; trong thời gian qua, Hệ thống phản hồi Thanh Hóa đã tiếp nhận và xử lý kịp thời 1.704 phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân, tạo sự tin tưởng của người dân vào các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

Nhằm phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên Hệ thống Phản hồi Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 8206/UBND-KSTTHCNC ngày 12/6/2023 về việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng, mở rộng triển khai phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên Hệ thống Phản hồi Thanh Hóa; theo đó yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân tiếp cận với kênh Phản hồi Thanh Hóa thông qua địa chỉ https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn để gửi phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh; phản ánh các hành vi chậm trễ, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính;…

Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở Ngoại vụ thông báo đường dẫn liên kết đến hệ thống Phản hồi Thanh Hóa theo địa chỉ: https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn trên trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa để các tổ chức, cá nhân tiếp cận với kênh Phản hồi Thanh Hóa, qua đó gửi phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh; phản ánh các hành vi chậm trễ, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa.

<

Tin mới nhất

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và...(02/04/2024 4:20 CH)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm...(20/11/2023 5:23 CH)

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quộc hội khóa XV thông qua tại kỳ...(16/10/2023 3:40 CH)

Hướng dẫn cách thức, quy trình gia hạn xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định...(23/06/2023 9:11 SA)

Tăng cường sử dụng điện tiết kiệm mùa khô, nắng nóng năm 2023(22/06/2023 9:14 SA)

°
190 người đang online