Hướng dẫn cách thức, quy trình gia hạn xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định

Đăng ngày 23 - 06 - 2023
100%

Thực hiện Công văn số 8055/UBND-CN ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh về việc giao triển khai Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/6/2023 của Bộ Giao thông vận tải; căn cứ Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/06/2023 của Bộ Giao thông vận tải quy định sửa đổi, bổ sung một số điểu của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Ngày 15/6/2023, Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 3425/SGTVT-QLPT&NL về việc hướng dẫn xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định; theo đó đề nghị quý cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền đến người dân được biết, thực hiện.

Trên cơ sở đó, Sở Ngoại vụ tổ chức tuyên truyền quy trình gia hạn xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định trên Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa để nhân dân và cán bộ, công chức, người lao đông thuộc Sở Ngoại vụ biết, thực hiện việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định.

Xem chi tiết tại file văn bản đính kèm

 

<

Tin mới nhất

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và...(02/04/2024 4:20 CH)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm...(20/11/2023 5:23 CH)

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quộc hội khóa XV thông qua tại kỳ...(16/10/2023 3:40 CH)

Hướng dẫn cách thức, quy trình gia hạn xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định...(23/06/2023 9:11 SA)

Tăng cường sử dụng điện tiết kiệm mùa khô, nắng nóng năm 2023(22/06/2023 9:14 SA)

°
153 người đang online