Nhìn lại kết quả về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2022

Đăng ngày 29 - 03 - 2023
100%

Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới và khu vực biến động phức tạp, khó lường, nhất là sự biến động mạnh của giá dầu thế giới và nguy cơ khủng hoảng an ninh năng lượng toàn cầu; bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh Thanh Hóa cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đã ảnh hưởng lớn đến công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong bối cảnh đó, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên cả ba trụ cột Đối ngoại đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại nhân dân mà đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, kịp thời triển khai, tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới, lãnh thổ quốc gia góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đảm bảo quốc phòng an ninh. 

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 23/02/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; theo đó, Sở Ngoại vụ là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2022, cụ thể như: Kế hoạch số 08/KH-SNgV ngày 28/02/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác đối ngoại năm 2022; Kế hoạch số 18/KH-SNgV-m ngày 15/3/2022 về việc Tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia tại huyện Mường Lát và Lang Chánh; Kế hoạch số 20/KH-SNgV ngày 27/9/2022 về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền về luật Hôn nhân gia đình, thủ tục đăng ký kết hôn, khai sinh và các chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ Quốc gia tại huyện Quan Sơn.

Toàn cảnh Lớp tập huấn tại huyện Mường Lát

Trên cơ sở đó Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia cho trên 960 đại biểu là cán bộ và Nhân dân các xã biên giới thuộc tại các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; trong đó có trên 450 đại biểu là già làng, trưởng bản và công dân vùng biên giới tham dự; tổ chức tập huấn, tuyên truyền về Luật hôn nhân gia đình, thủ tục đăng ký kết hôn, khai sinh và các chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia tại huyện Quan Sơn và 410 người là trưởng bản, người di cư tự do và kết hôn không giá thú đang sinh sống tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh việc tuyên tuyền trực tiếp, Sở Ngoại vụ đã cấp phát gần 960 bộ tài liệu bao gồm sách và các băng đĩa tuyên truyền pháp luật tại các Hội nghị và lớp tập huấn. Các tài liệu được biên soạn có hình thức, nội dung liên quan đến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia phong phú, đa dạng, cụ thể, dễ đọc, dễ hiểu đã được đông đảo quần chúng nhân dân tiếp nhận đón đọc, tìm hiểu.

Đ/c Mai Văn Thoại – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc Lớp tập huấn Tập huấn tại huyện Mường Lát

Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia cho các già làng, trưởng bản, người di cư tự do và kết hôn giá thú và công dân vùng biên giới tập trung vào một số chuyên đề, như: (1) Luật biên giới quốc gia; Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam; (2) Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới thời gian gần đây; (3) Quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; (4) Công tác phòng, chống cuất nhập cảnh trái phép và vấn đề lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước; (5)  Luật hôn nhân gia đình, thủ tục đăng ký kết hôn, khai sinh.

Thượng tá Lê Thế Viên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh truyền đạt chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách 

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ làm công tác quản lý biên giới và Nhân dân sinh sống tại các khu vực biên giới hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc quản lý và bảo vệ đường biên giới quốc gia, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Đồng thời,  đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới, công tác phân giới, cắm mốc và công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên đất liền Việt Nam - Lào.

Với những kết quả đạt được nêu trên, có thể thấy công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2022 đã được Sở Ngoại vụ - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Thanh Hóa triển khai đồng bộ và bám sát Kế hoạch, Chương trình PBGDPL của Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và tình hình thực tế, kịp thời kiện toàn, củng cố về tổ chức, thực hiện tốt chức năng tư vấn, tham mưu triển khai công tác PBGDPL. Công tác quản lý nhà nước về PBGDPL đã được quan tâm, chú trọng, tăng cường hơn; công tác phối hợp giữa các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh với Sở Ngoại vụ ngày càng chặt chẽ. Công tác PBGDPL cũng được triển khai ngày càng có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết chặt chẽ tuyên truyền pháp luật với công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; gắn đối thoại chính sách với thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Sở Ngoại vụ cũng luôn quan tâm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, vì vậy, công tác PBGDPL của Sở Ngoại vụ đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển tại khu vực Biên giới và Ven biển.

 

<

Tin mới nhất

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và...(02/04/2024 4:20 CH)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm...(20/11/2023 5:23 CH)

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quộc hội khóa XV thông qua tại kỳ...(16/10/2023 3:40 CH)

Hướng dẫn cách thức, quy trình gia hạn xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định...(23/06/2023 9:11 SA)

Tăng cường sử dụng điện tiết kiệm mùa khô, nắng nóng năm 2023(22/06/2023 9:14 SA)

°
229 người đang online