Đoàn công tác của tổ chức GRET thăm và làm việc tại Sở Ngoại vụ Thanh Hóa

Đăng ngày 28 - 03 - 2023
100%

Sáng ngày 22/3/2023, Đoàn công tác của tổ chức GRET do bà Barbara Agnes Mathevon, Quản lý các dự án về tài nguyên thiên nhiên của tổ chức GRET tại Pháp làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Ngọc Dương - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Hợp tác Quốc tế. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ chào mừng bà Barbara Agnes Mathevon và các thành viên đoàn công tác của tổ chức GRET đã đến thăm và làm việc tại Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Phó Giám đốc Vũ Ngọc Dương đã giới thiệu chung khái quát về tỉnh Thanh Hóa và đánh giá cao việc tổ chức GRET lựa chọn tỉnh Thanh Hóa là địa bàn để triển khai dự án “Tăng cường và phát triển năng lực hành động cho phụ nữ dân tộc thiểu số nhằm phát triển sinh kế và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước” đồng thời cảm ơn tổ chức GRET đã quan tâm tài trợ dự án góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, từng bước thay đổi suy nghĩ, nhận thức và tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống cho người dân. Nhân dịp này, đồng chí Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của tổ chức GRET trong nỗ lực triển khai các dự án thuộc lĩnh vực nước sạch, y tế, giáo dục…cho người dân địa phương tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Đoàn công tác, bà Barbara Agnes Mathevon, Quản lý các dự án về tài nguyên thiên nhiên của tổ chức GRET tại Pháp vui mừng và cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Sở Ngoại vụ trong suốt thời gian qua đối với việc triển khai dự án của tổ chức GRET tại tỉnh Thanh Hóa. Dựa trên những kết quả đạt được của dự án, nhân chuyến thăm này, bà Barbara Agnes Mathevon đề xuất mở rộng giai đoạn 2 của dự án “Tăng cường và phát triển năng lực hành động cho phụ nữ dân tộc thiểu số nhằm phát triển sinh kế và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước” với mục tiêu hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân trong khu bảo tồn và kết hợp với bảo vệ rừng, tài nguyên thiên nhiên, phòng chống biến đổi khí hậu.

Sau buổi làm việc với Sở Ngoại vụ, đoàn công tác của tổ chức GRET sẽ có cuộc trao đổi, làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (để tìm hiểu các quy định/chính sách/định hướng/chương trình/dự án/hoạt động về quản lý và bảo vệ rừng tại các khu bảo tồn trong tỉnh) và chuyến đánh giá, khảo sát dự án tại 02 huyện Bá Thước và Quan Hóa (để tìm hiểu nhu cầu và gợi ý cho việc xây dựng đề xuất giai đoạn tiếp theo của dự án Pù Luông).

<

Tin mới nhất

Năm 2023, Thanh Hóa phê duyệt tiếp nhận 18 chương trình, dự án, phi dự án(26/12/2023 9:26 SA)

HNNG 32: 6 thành tựu nổi bật và 6 nhiệm vụ đối với công tác Ngoại giao kinh tế(21/12/2023 3:44 CH)

Tăng cường thu hút đầu tư chất lượng cao hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững của địa...(19/12/2023 3:37 CH)

Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao: Đồng hành hiện thực hóa khát vọng của địa phương(19/12/2023 3:33 CH)

Quan hệ Việt Nam - Italia: “Trân trọng - Hiểu biết - Hợp tác”(12/12/2023 9:19 SA)

°
3341 người đang online