Thực hiện chuyển đổi số một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất

Đăng ngày 09 - 08 - 2022
100%

Sáng 8-8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã tổ chức phiên họp lần thứ ba. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên Ban chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo sơ kết chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 do đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày tại phiên họp nêu rõ: 6 tháng đầu năm công tác chuyển đổi số trong các ngành, các địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số được tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ để các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân nắm bắt và tham gia. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg, ngày 22-4-2022 lựa chọn ngày 10-10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Trong 6 tháng đầu năm có 3 chỉ tiêu về chuyển đổi số đạt mục tiêu đề ra trong năm 2022 gồm: Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 11,27% (mục tiêu đề ra là 7%) và tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán đạt 66% (mục tiêu đề ra 65%). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chỉ tiêu cần phải nỗ lực thực hiện trong thời gian tới như chỉ tiêu về tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; tỷ lệ hộ gia đình Internet cáp quang băng rộng; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử…

Các điểm cầu dự phiên họp. (Ảnh chụp màn hình).

Cũng theo báo cáo, cả nước đã có 15/63 tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 47/63 tỉnh, thành phố đã triển khai 40.590 Tổ công nghệ số cộng đồng đến tận thôn, xóm với hơn 200.000 thành viên tham gia.

Về nền tảng số, 35/35 nền tảng số quốc gia đã hoàn thành phát triển, công bố và đưa vào sử dụng, trong đó có 31 nền tảng số đã đưa vào sử dụng chính thức, 4 nền tảng số đang sử dụng thử nghiệm. Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các bộ, ngành chỉ đạo phát triển, đánh giá và công bố 50 nền tảng số, trong đó có 18 nền tảng phục vụ Chính phủ số, 16 nền tảng phục vụ kinh tế số và 16 nền tảng phục vụ xã hội số.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, đa số các nền tảng mới đáp ứng được yêu cầu chức năng và yêu cầu an toàn, an ninh mạng ở mức cơ bản. Nhận thức về nền tảng số và cách tiếp cận sử dụng nền tảng số trong triển khai chuyển đổi số còn chưa được đầy đủ, do đây là vấn đề mới với hầu hết các bộ, ngành, địa phương…

Về hạ tầng số, báo cáo tại phiên họp cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022 các doanh nghiệp viễn thông di động đã triển khai phủ sóng được 477/832 thôn lõm sóng viễn thông. Bàn giao cho các tỉnh 457.249 máy tính trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Số thuê bao di động sử dụng dịch vụ Mobile Money tăng 4 lần so với tháng 1-2022.

Đối với kinh tế số, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đến hết 6 tháng đầu năm 2022 ước tính là 10,41%. Tỷ trọng này năm 2021 ước tính là 9,6%. Mục tiêu đặt ra đến năm 2025 là 20%. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số ước đạt 67.300 doanh nghiệp, tăng gần 3.500 doanh nghiệp so với tháng 12-2021, đạt tỷ lệ 0,69 doanh nghiệp trên 1.000 dân…

Đại diện Bộ Công an phát biểu tại phiên họp. (Ảnh chụp màn hình).

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong quá trình chuyển đổi số; làm rõ những vấn đề liên quan đến việc phát huy tiềm năng và sức mạnh thúc đẩy chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực… Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong các ngành, địa phương trong thời gian tới.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cũng đã công bố báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021. Theo báo cáo, xếp hạng DTI 2021 cấp tỉnh, Thanh Hóa đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 3 bậc so với năm 2020.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ rất quan trọng, gắn với 3 trụ cột chính là Chính phủ số, kinh tế và xã hội số. Nhiệm vụ này phải thường xuyên, liên tục được theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo sát sao và triển khai quyết liệt. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là phải đẩy mạnh chuyển đổi số một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất, triển khai các nhiệm vụ toàn diện, đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. (Ảnh chụp màn hình)

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2022 hoạt động chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, ngành, địa phương. Điều này cho thấy sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu, vì vậy các bộ, ngành, địa phương cần phải nỗ lực cao hơn nữa, tạo đột phá trong chuyển đổi số. Xác định rõ chuyển đổi số phải là công cụ quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, phối hợp cùng nhau tiến bộ, tránh tư duy cục bộ, sợ va chạm lợi ích.

Cùng với đó liên tục đổi mới, có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi cá nhân trong thực hiện chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiêp sử dụng dịch vụ công và tiện ích xã hội thuận tiện, nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Thủ tướng đề nghị các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong sự phát triển chung của đất nước. Đồng thời huy động hiệu quả mọi nguồn lực tham gia chuyển đổi số, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của người dân, kết hợp với sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của thời đại. Trong quá trình triển khai thực hiện dễ làm trước, khó làm sau, đi từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp; không làm theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương trong việc nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải vào cuộc tích cực, tạo thành phong trào, xu thế, tạo nguồn lực cho chuyển đổi số; chủ động phối hợp, chia sẻ để cùng nhau tiến bộ, cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo sau phiên họp của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị ngành chức năng, các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương nỗ lực, phấn đấu giữ vững và nâng cao thứ hạng DTI cấp tỉnh trong những năm tới.

<

Tin mới nhất

Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước...(28/02/2023 1:16 SA)

Chuyển đổi số phải đi trước, đón đầu, phát triển đột phá về công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực...(24/02/2023 1:14 SA)

Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023(11/01/2023 1:12 SA)

Sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06 và tổng kết hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số(26/12/2022 1:11 SA)

Sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06 và tổng kết hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số(25/12/2022 12:44 SA)

89 người đang online