Đưa chuyển đổi số lên tầm cao hơn

Đăng ngày 08 - 10 - 2022
100%

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia lần đầu tiên (10-10-2022), trong các ngày 6 và 7-10 tại Tòa nhà công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh tổ chức nhiều hoạt động với chủ đề: “Thúc đẩy chương trình chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa”, như triển lãm sản phẩm, giải pháp, mô hình chuyển đổi số; ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số; khai trương thử nghiệm mạng 5G và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa; tổ chức các hội thảo về chuyển đổi số và hoạt động giao lưu.

 

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc rất kịp thời, hiệu quả. Ngày 23-9-2021, UBND tỉnh ban hành Bộ Chỉ số chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Ngày 10-11-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 - là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước ban hành nghị quyết riêng về chuyển đổi số.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh các cơ quan chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ cho 66.816 doanh nghiệp, hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử; các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập 4.233 tổ công nghệ số cộng đồng đến tận thôn, xóm với hơn 14.478 thành viên tham gia. 9 tháng năm 2022, tổng số lượt trao đổi, xử lý văn bản trên hệ thống là 1.525.644 lượt, số văn bản gửi đi trên hệ thống là 617.936 văn bản, tỷ lệ ký số cá nhân đạt 98,72%, tỷ lệ ký số cơ quan đạt 99,07%. Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh cung cấp 149 dịch vụ công mức độ 3 và 725 dịch vụ công mức độ 4; tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia 863 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận 502.225 hồ sơ, trong đó tiếp nhận, xử lý 192.933 hồ sơ trực tuyến; 100% cơ quan chính quyền sử dụng dịch vụ chứng thực điện tử.

Cùng với kết quả đạt được theo số liệu thống kê, các hoạt động liên quan đến thúc đẩy chuyển đổi số đã được tỉnh, nhiều ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức ở những mức độ khác nhau, tuy nhiên đây là lần đầu tiên tỉnh Thanh Hóa tổ chức cùng lúc rất nhiều hoạt động với sự tham gia của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, đối tượng. Với việc làm này, một lần nữa cho thấy nhận thức và quyết tâm rất cao của tỉnh đối với nhiệm vụ chuyển đổi số. Qua các hoạt động nhằm nâng cao thêm một bước nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người dân trong tỉnh đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh hơn chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số trên địa bàn.

<

Tin mới nhất

Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước...(28/02/2023 1:16 SA)

Chuyển đổi số phải đi trước, đón đầu, phát triển đột phá về công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực...(24/02/2023 1:14 SA)

Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023(11/01/2023 1:12 SA)

Sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06 và tổng kết hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số(26/12/2022 1:11 SA)

Sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06 và tổng kết hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số(25/12/2022 12:44 SA)

254 người đang online