Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Đăng ngày 08 - 12 - 2022
100%

Ngày 7/12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị lần thứ 20, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; thảo luận quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; và nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào năm 2022 với nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đúng đắn, kịp thời, khoa học, hiệu quả để chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, vừa chăm lo bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ Báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị và xuất phát từ tình hình thực tiễn của tỉnh, cũng như từ các ngành, lĩnh vực, địa bàn nơi công tác để tham gia thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình năm 2022. Đối chiếu với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, phân tích, làm rõ bối cảnh tình hình, những “điểm sáng”, ấn tượng về kết quả đạt được, chỉ rõ những điểm nổi bật, điểm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Làm rõ những hạn chế, yếu kém, những vấn đề mới phát sinh, đặc biệt là các nhóm hạn chế, yếu kém đã được nêu trong báo cáo. Các đồng chí tham dự hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia thảo luận tích cực, tâm huyết, trọng tâm, không chỉ góp phần vào thành công của hội nghị, mà còn có tác động, làm chuyển biến tình hình của Tỉnh.

 Các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, thách thức; song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực; có 24/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (còn 1 chỉ tiêu về xây dựng Đảng chưa đánh giá), trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đáng chú ý là kinh tế tăng trưởng cao, ước đạt 12,51%, vượt mục tiêu kế hoạch, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Ngành dịch vụ phục hồi nhanh, một số lĩnh vực phát triển mạnh. Thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay, vượt 65% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ. Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt. Văn hóa – xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; nhiều khó khăn, vướng mắc được giải quyết; nhiều khuyết điểm, vi phạm được chấn chỉnh, xử lý kịp thời. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả nổi bật mà Thanh Hóa đạt được trong năm 2022; đồng thời tập trung đánh giá, phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; và định hướng các mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm, tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; giải quyết vấn đề thiếu giáo viên, nhân viên y tế; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; trách nhiệm phối hợp của các sở ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh để đạt được những kết quả rất tích cực trong năm 2022. Đồng chí khẳng định: Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, những kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2022 thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Về nhiệm vụ năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với 05 vấn đề lớn và 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được nêu trong Báo cáo; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra.

- Về đầu tư: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Từ nay đến cuối năm 2022 và trong năm 2023, tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án cũng như kiên quyết chấm dứt hiệu lực văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sử dụng đất chậm tiến độ kéo dài, vi phạm quy định của Nhà nước, để giao cho các nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tham luận tại hội nghị.

- Về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; chú trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm có thị trường tiêu thụ tốt, sản phẩm gắn với chế biến; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi quy mô lớn; nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ gắn với bảo vệ môi trường; chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Phát triển rừng sản xuất gỗ lớn để thúc đẩy chế biến và xuất khẩu gỗ; giảm dần diện tích các cây lâm nghiệp hiệu quả thấp, để sản xuất các cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao hơn. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản; giảm dần sản lượng khai thác gần bờ, tăng sản lượng khai thác xa bờ. Tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững, nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống cho người dân.

: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

- Về công nghiệp - xây dựng: Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì và đẩy mạnh sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất thép, điện, xi măng, may mặc, da giày,... Tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp đang triển khai nhằm sớm đưa vào hoạt động trong năm 2023. Đồng thời, khẩn trương có giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, nhất là ở các đô thị.

- Về dịch vụ: Chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn. Nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch mới, phù hợp với xu thế thị trường. Phát triển dịch vụ cảng biển, vận tải biển, logistics. Thực hiện tốt chính sách tín dụng của Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh...

Ba là, tập trung tháo gỡ, giải quyết, khắc phục các “điểm nghẽn” về mặt bằng, về hạ tầng, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch, cơ chế, chính sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 theo phương án phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong Khu Kinh tế Nghi Sơn. Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội, nhất là chính sách tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn, nhằm bổ sung nguồn lực cho phát triển. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thứ hạng các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư như PCI, PAPI; giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, môi trường...

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chủ trì thảo luận.

Bốn là, đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn trong nhóm dẫn đầu cả nước và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, thu hẹp chênh lệch chất lượng giáo dục giữa miền núi và miền xuôi. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác phòng chống, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tăng cường quản lý dược phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, khám chữa bệnh và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống dịch; tăng cường năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng để chủ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các loại dịch bệnh mới, các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; khẩn trương hoàn thành việc hỗ trợ đất ở và kinh phí xây dựng nhà ở đối với các hộ dân đang sinh sống trên sông theo đúng tiến độ.

Năm là, tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững đất đai; bảo đảm cân đối quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn dài hạn, ưu tiên cho đất xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, đất xây dựng các thiết chế văn hóa – xã hội, đất công nghiệp, đất du lịch; kiểm soát chặt chẽ việc xác định giá đất, đấu giá đất, đấu thầu dự án, chuyển mục đích sử dụng đất...

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Sáu là, tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Xây dựng tiềm lực về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, quân sự, an ninh đối ngoại; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

Bảy là, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, của tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 934-KL/TU ngày 05/9/2022 của Tỉnh ủy “Về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ”… Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Triển khai thực hiện các bước trình tự, thủ tục để sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa theo đúng kế hoạch.

Đồng chí cũng đã cho ý kiến đối với việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022 và dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023; Kế hoạch đầu tư công năm 2023; tình hình thu hút đầu tư và tiến độ triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2022; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2022; báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2022; và công tác chuẩn bị cho Nhân dân đón mừng năm mới dương lịch và tết nguyên đán Quý Mão 2023.

<

Tin mới nhất

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Thanh Hóa(12/11/2023 9:53 SA)

Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023(09/11/2023 9:55 SA)

Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2023(13/10/2023 3:47 CH)

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm...(02/08/2023 2:22 CH)

Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; sơ kết 03 năm thực hiện...(10/06/2023 10:04 SA)

°
3762 người đang online