Triển khai thực hiện Quyết định số 1029/QĐ-BKHCN ngày 20/6/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Đăng ngày 28 - 06 - 2022
100%

Quyết định 1029/QĐ-BKHCN ngày 20/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”, mã số: KX.06/21-30

<

Tin mới nhất

Thông báo việc triển khai Hướng dẫn của Bộ Công an về thực hiện một số quy định “Luật Bảo vệ bí...(29/12/2022 11:09 SA)

Triển khai thực hiện Quyết định số 1029/QĐ-BKHCN ngày 20/6/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ(28/06/2022 10:06 SA)

Thông báo về Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng Việt Nam(17/06/2022 5:23 CH)

Thông báo Nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp, đối tác Italia(13/06/2022 5:23 CH)

Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022(12/06/2022 5:23 CH)

1721 người đang online