Cách thức treo cờ trong một số hoạt động đối ngoại của cơ quan đại diện

Trong các hoạt động đối ngoại của cơ quan đại diện, Quốc kỳ Việt Nam treo cùng với cờ của nước, tổ chức quốc tế tiếp nhận, cần phải tuân thủ những nguyên tắc gì?

Treo cờ trong một số hoạt động đối ngoại của cơ quan đại diện
Quốc kỳ Việt Nam và cờ của nước tiếp nhận có kích thước tương đương, treo song song và cao ngang nhau. Quốc kỳ Việt Nam treo bên phải, cờ nước tiếp nhận treo bên trái theo hướng nhìn vào sân khấu nơi treo cờ. Trong ảnh là Đại sứ Nguyễn Thiệp trao tặng khẩu trang cho đại diện một số hội đoàn người Việt và tổ chức hữu nghị Pháp - Việt, ngày 7/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. (Nguồn: ĐSQ VN tại Pháp)

Đối với các hoạt động đối ngoại do cơ quan đại diện Việt Nam tổ chức nhân dịp quốc khánh, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Việt Nam hay các sự kiện quan trọng trong quan hệ với nước hay tổ chức quốc tế tiếp nhận và có mời khách của nước, tổ chức quốc tế tiếp nhận, khi treo cờ cần lưu ý những điều sau.

* Nếu thông lệ lễ tân của nước, tổ chức quốc tế tiếp nhận yêu cầu treo cờ của nước, tổ chức quốc tế tiếp nhận trong các hoạt động trên, thì chỉ treo Quốc kỳ Việt Nam cùng với cờ của nước, tổ chức quốc tế tiếp nhận.

Các lá cờ phải có kích thước tương đương và được treo song song, cao ngang nhau, Quốc kỳ Việt Nam bên phải, cờ còn lại bên trái theo hướng nhìn vào sân khấu nơi treo cờ.

* Nếu các hoạt động đối ngoại được tổ chức tại cơ quan đại diện lãnh sự hoặc văn phòng trực thuộc đóng tại địa phương có treo cờ của chủ thể địa phương (nước cộng hòa, bang, tỉnh, vùng lãnh thổ...), thì treo cờ của chủ thể địa phương cùng với Quốc kỳ Việt Nam và cờ của nước tiếp nhận.

Quốc kỳ Việt Nam và cờ của nước tiếp nhận có kích thước tương đương, treo song song và cao ngang nhau. Quốc kỳ Việt Nam treo bên phải, cờ nước tiếp nhận treo bên trái theo hướng nhìn vào sân khấu nơi treo cờ.

Tỉ lệ kích thước cờ của chủ thể địa phương so với cờ của hai nước và vị trí treo cờ của chủ thể địa phương phải theo quy định, thông lệ lễ tân của nước tiếp nhận.

* Đối với các cuộc gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao Việt Nam hoặc người đứng đầu cơ quan đại diện với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước sở tại do cơ quan đại diện tổ chức ở trong hoặc ngoài cơ quan đại diện có treo Quốc kỳ Việt Nam, cách thức treo Quốc kỳ như sau:

Nếu treo trên cột cờ, Quốc kỳ được bố trí bên tay phải của diễn giả theo hướng nhìn từ sân khấu xuống.

Nếu được gắn trên phông, Quốc kỳ treo chính diện phía sau diễn giả, đầu của diễn giả không cao hơn ngôi sao vàng trong Quốc kỳ.

* Đối với các hoạt động liên quan đến quan hệ với Việt Nam do các cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức, việc treo Quốc kỳ Việt Nam trong các hoạt động đó theo quy định, thông lệ lễ tân của nước, tổ chức quốc tế tiếp nhận, đồng thời phải đảm bảo nguyên tắc kích thước và cách thức bố trí cờ Việt Nam với cờ của nước, tổ chức quốc tế tiếp nhận không có sự khác biệt.