Sắp xếp Quốc kỳ Việt Nam và cờ của đối tác trong lễ ký văn kiện và hội đàm như thế nào?

Trong lễ ký kết văn kiện hay hội đàm giữa Việt Nam và đối tác nước ngoài, vị trí đặt Quốc kỳ Việt Nam và cờ của đối tác được bố trí theo những quy tắc nhất định.

Quốc kỳ Việt Nam và Quốc kỳ của nước hay tổ chức quốc tế tiếp nhận phải có kích thước tương đương và đặt song song ngang bằng nhau.

Lễ ký kết văn kiện hay hội đàm giữa Việt Nam và đối tác nước ngoài do Cơ quan đại diện Việt Nam chủ trì mời đến, dù tổ chức tại trụ sở Cơ quan đại diện hay ngoài Cơ quan đại diện, vị trí đặt cờ (cờ bàn) được bố trí như sau.

Lễ ký kết văn kiện

Nếu chỉ có Việt Nam với một đối tác nước ngoài tham gia ký kết, cờ Việt Nam bên phải, cờ đối tác bên trái tương ứng với vị trí người đại diện ký kết (nhìn từ ngoài vào).

Trong trường hợp có hai hay nhiều đối tác nước ngoài tham gia lễ ký kết với Việt Nam, cờ Việt Nam đặt ở chính giữa, cờ của các đối tác lần lượt đặt bên trái rồi bên phải cờ Việt Nam, ngược chiều kim đồng hồ theo thứ tự vần chữ cái ABC tên quốc gia, tổ chức có người đại diện ký, bằng ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi tại quốc gia hay tổ chức quốc tế tiếp nhận hoặc do các bên ký kết thỏa thuận.

Hội đàm

Hội đàm ngồi bàn viết giữa Việt Nam với đối tác nước ngoài, Quốc kỳ Việt Nam đặt trên bàn trước mặt trưởng đoàn Việt Nam, cờ khách đặt tương tự trước mặt trưởng đoàn khách.

Trong lễ ký kết hay hội đàm do cơ quan nước ngoài chủ trì tổ chức, việc sắp xếp vị trí người ký, Quốc kỳ Việt Nam và cờ của đối tác nước ngoài được thực hiện theo quy định, thông lệ lễ tân của quốc gia hay tổ chức quốc tế đó, đồng thời phải đảm bảo nguyên tắc kích thước và cách thức bố trí cờ không có sự khác biệt.

Theo baoquocte.vn