3 cách treo Quốc kỳ tại Cơ quan đại diện ngoại giao

Tùy theo kiến trúc, vị trí và quy mô trụ sở Cơ quan đại diện, Văn phòng trực thuộc và nhà riêng của Trưởng Cơ quan đại diện, Quốc kỳ được bố trí treo phù hợp.

Đối với trụ sở Cơ quan đại diện và Văn phòng trực thuộc

Nếu trụ sở là tòa nhà có khuôn viên riêng, cột cờ treo Quốc kỳ được đặt trong khuôn viên, trước mặt tiền của tòa nhà.

Nếu trụ sở không có khuôn viên riêng, Quốc kỳ được cắm trên nóc nhà hoặc cắm trên mặt tiền, phía trên cửa chính tòa nhà, cán cờ cắm nghiêng ra phía trước tạo thành với mặt đất một góc từ 45 đến 70 độ.

Nếu trụ sở là một phần nằm trong tòa nhà văn phòng, Quốc kỳ được treo tại dãy cờ chung của các cơ quan, tổ chức làm việc trong tòa nhà đó.

Đối với nhà riêng của Trưởng Cơ quan đại diện

Quốc kỳ được treo phía ngoài nhà ở của Trưởng Cơ quan đại diện, phù hợp với thông lệ lễ tân ngoại giao của quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận nếu nhà ở đó là một tòa nhà riêng hoặc là một phần của tòa nhà có cổng hay cửa riêng; cách treo Quốc kỳ giống như đối với Trụ sở Cơ quan đại diện.

Theo baoquocte.vn