DANH BẠ EMAIL CÁC TỔ CHỨC TẬP THỂ

Sắp xếp :
STT Tên SĐT Email
Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa 02373 852 644 songoaivu@thanhhoa.gov.vn
1 - 1

DANH BẠ EMAIL CÁ NHÂN

Sắp xếp :
STT Tên Chức vụ Phòng ban SĐT Email
1 Nguyễn Văn Biện Giám đốc 02373729377 biennv@thdofa.gov.vn
2 Trần Văn Thuấn Phó Giám đốc 02373955868 thuantv.songoaivu@thanhhoa.gov.vn
3 Phùng Đình Ảnh Phó Giám đốc 02373912899 anhpd.songoaivu@thanhhoa.gov.vn
4 Kim Ngọc Hiệp Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế 02373728977 kngochiep@thdofa.gov.vn
5 Trần Ngọc Cường Chánh Văn phòng Văn phòng 02373729277 tranngoccuong@thdofa.gov.vn
5 Mai Văn Thoại Trưởng phòng Lãnh sự Biên giới 02373717955 maivanthoai@thdofa.gov.vn
6 Nguyễn Ngọc Vân Phó Chánh Văn phòng Văn phòng 02373728977 vanhatten@thdofa.gov.vn
7 Mai Công Thắng Phó Chánh Thanh tra Thanh tra maicongthang@thdofa.gov.vn
8 Nguyễn Hoàng Minh Phó Trưởng phòng Lãnh sự Biên giới nguyenhoangminh@thdofa.gov.vn
9 Bùi Huy Hoàng Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế buihuyhoang@thdofa.gov.vn
10 Nguyễn Quang Hiệu Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế nguyenquanghieu@thdofa.gov.vn
11 Nguyễn Thị Hiền KT Kế toán trưởng Văn phòng hiennt.kt@thdofa.gov.vn
12 Trịnh Hoàng Sinh Chuyên viên Văn phòng sinhtrh@thdofa.gov.vn
13 Hoàng Thị Hạnh Chuyên viên Văn phòng hoanghanh@thdofa.gov.vn
14 Lý Ngọc Tân Chuyên viên Hợpt tác Quốc tế lyngoctan@thdofa.gov.vn
15 Nguyễn Thị Thanh Chuyên viên Hợp tác Quốc tế nguyenthanh@thdofa.gov.vn
16 Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên Hợp tác Quốc tế nguyenhien@thdofa.gov.vn
17 Nguyễn Trọng Thể Chuyên viên Lãnh sự Biên giới nguyentrongthe@thdofa.gov.vn
18 Trịnh Thị Minh Hằng Chuyên viên Lãnh sự Biên giới trinhminhhang@thdofa.gov.vn
19 Nguyễn Thị Phương Thúy Chuyên viên Lãnh sự Biên giới phuongthuy@thdofa.gov.vn
1 - 20 >>
Top