Ngày 17/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 872/QĐ-TTg, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH THANH HÓA

Thời tiết

Lượng truy cập

Top